.

Tehncike karakteristike profila DECCO

* DECCO 71 je 6-komorni sistem i širine profila 70 mm

* Akustična izolacija Rv = 33 (-1; -5) dB

* Profili klase prema PN-EN 12608: 2004

* Dvostruko staklo 4 / 16A / 4 TPS Ug = 1,0 V / m2K (prema EN 674)

* Zaobljene linije daju prozorima skladan i moderan izgled

* Odlična toplotna izolacija u ovoj klasi profila - Uf 1,2 Vm2 / K

* VINKHAUS okovi koji se odlikuju velikom stabilnošću, maksimalnom pouzdanošću rada i solidnom zaštitom od provala

* Velika armaturna komora omogućava upotrebu čeličnih armatura, dajući pri tom bolju statiku celog prozora